« YSS、ボナンザを降す | トップページ | 本日の中継 »

2006年5月 5日 (金)

▲KCC-△竜の卵戦

先手:KCC将棋
後手:竜の卵

▲7六歩    △3四歩    ▲2六歩    △8八角成
▲同 銀    △4二銀    ▲7七銀    △6二銀
▲7八金    △8四歩    ▲4八銀    △5二金右
▲6八玉    △3三銀    ▲7九玉    △4二玉
▲4六歩    △3二玉    ▲4七銀    △4二金上
▲5八金    △4四歩    ▲5六銀    △3五歩
▲4八飛    △4三金右  ▲4五歩    △同 歩
▲同 銀    △4四歩    ▲5六銀    △9四歩
▲4七金    △7四歩    ▲4六金    △3四金
▲3六歩    △同 歩    ▲3五歩    △2四金
▲3六金    △7三桂    ▲4五歩    △同 歩
▲2五歩    △3五金    ▲同 金    △4六角
▲6六角    △3五角    ▲4五銀    △4七歩
▲3八飛    △3七歩    ▲同 飛    △3四歩
▲3六金    △4六金    ▲3五金    △3七金
▲3四銀    △3九飛    ▲8八玉    △6五桂
▲4三歩    △同 金    ▲同銀成    △同 玉
▲3三角成  △同 玉    ▲5五角    △4二玉
▲4三歩    △同 玉    ▲4四金    △5二玉
▲4三銀    △6一玉    ▲8二角成  △7七桂成
▲同 桂    △7九銀    ▲同 金    △同飛成
▲同 玉    △6八銀    ▲同 玉    △5八金
▲7八玉    △6九角    ▲8八玉    △7八角成
▲同 玉    △6八金    ▲同 玉    △4八金
▲5二銀打
 まで97手でKCC将棋の勝ち

|

« YSS、ボナンザを降す | トップページ | 本日の中継 »

コメント

コメントを書く(ウェブ上には掲載しません)
トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ▲KCC-△竜の卵戦:

« YSS、ボナンザを降す | トップページ | 本日の中継 »